Úvodní stránka
Úvodní stránka
Úvodní stránka
Úvodní stránka

Kemp Český Krumlov - Tipy na výlet

Zámek

Zámek Český Krumlov

Státní hrad a zámek Český Krumlov patří svou architektonickou úrovní, kulturní tradicí i svou rozlohou mezi nejvýznamnější památky středoevropské oblasti. V původní půdorysné dispozici, hmotové skladbě, interiérové instalaci i architektonickém detailu je dochován stavební vývoj od 14. do 19. století.

Vzdálenost od kempu: 1500m


Otáčivé hlediště

Tento světový unikát byl uveden do provozu v roce 1994 a byl realizována a.s. Škoda Plzeň. Má kapacitu 644 diváků, oboustranně plynulý pohyb a hmotnost 650 tun.Umožňuje realizovat původní myšlenku vynálezců tohoto divadelního principu, totiž " jako na širokém plátně rozvíjet děj kolem hlediště postaveného před letohrádkem Bellarie na otáčející se amfiteatrální konstrukci".

Vzdálenost od kempu: 1200m

Otáčivé hlediště

Centrum města

Historické centrum města

Procházka centrem města je krásným zážitkem. Gotické a renesanční domy, velká renesanční radnice na svažujícím se náměstí, na které navazují úzké a křivolaké uličky, důstojné kláštery a kostely se do současnosti zachovaly bez rušivých přestaveb a ve svém úhrnu představují skvost světového významu. Středu města vévodí svou polohou a velikostí chrám sv. Víta, cenná stavba české gotiky

Vzdálenost od kempu: 800m


Zámecká zahrada

Vaše kroky mohou také směřovat do zámecké zahrady. Je to procházka do kopce, ale vyplatí se. Zahrada zde existovala již za Viléma z Rožmberka (+1592), předchůdcem té dnešní byla asi o století mladší zahrada knížete Jana Kristiána z Eggenbergu. Dnešní podoba zahrady vznikala za Schwarzenbergů, především úpravami terénu v období kolem roku 1750. Dominantou zahrady je kaskádová fontána s postavami vodních božstev, dokončená roku 1765.

Vzdálenost od kempu: 1200m

Zámecká zahrada

Kleť

Vrchol Kleť

Kleť - 1084 m n. m. - je nejvyšší horou Blanského lesa, jenž se rozkládá v severozápadní části okresu. Z roku 1624 pochází zpráva, že se zde nachází „hojnost zvěři - jelenů, laní, medvědů, srnců, vepřů a sviní divokých, rysů, vlků, divokých koček, lišek a zajíců, tetřevů i mnoha čižebných ptáků". Z nejstarší kamenné rozhledny v Čechách za jasného počasí dohlédnete až do Alp!

Vzdálenost od kempu: 5-7km


Lipenská přehrada

Na kole, nebo vlakem můžete také navštívit Lipenskou přehradu. Ta je součástí vltavské kaskády. Leží v horském terénu, na hranici Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava. Gigantická údolní nádrž Lipno byla vybudována v letech 1952 - 1959 na horním toku Vltavy. Její vody zalily převážnou část rozlehlé vltavské kotliny s četnými nevytěženými rašeliništi. Plocha hlavní nádrže je asi 4650 ha, objem 306 milionů m3, nadmořská výška 726 m (při maximálním vzdutí hladiny).

Vzdálenost od kempu: 25km

Lipenská přehrada

Hrad Rožmberk

Hrad Rožmberk

Hrad Rožmberk je jedním z nejstarších hradů v jižních Čechách. Tyčí se na vysokém skalním ostrohu obtékaném řekou Vltavou u stejnojmenné obce 18 km jižně od Českého Krumlova. Hrad byl vystavěn Vítkovci krátce před rokem 1250 v blízkosti tzv. Nižšího brodu na cestě z Netolic do Lince.

Vzdálenost od kempu: 18km


Zhřícenina hradu Dívčí Kámen

Zřícenina hradu Dívčí Kámen se nachází u vsi Třísov, 10 km severovýchodním směrem od města Český Krumlov. Hrad stál na vysokém skalnatém návrší, obtékaném řekou Vltavou a Křemežským potokem, který se pod hradem vlévá do Vltavy.

Vzdálenost od kempu: 10km

Dívčí Kámen

Medvědi

Medvědí příkop

U zámku se nachází medvědí příkop. Byl součástí původního gotického opevnění a měl hlavně obranou funkci. Dnešní podobu získal příkop v 18. století. Historie chovu medvědů zde sahá až do 16. století. V letech 1995-9 proběhla kompletní rekonstrukce medvědích výběhů. Po rekonstrukci se sem nastěhovaly dva medvědí páry.

Vzdálenost od kempu: 1800m